עבירות

שוחד

עבירות שוחד


תוכן עניינים:

 1. עובד ציבור?
 2. אינך יודע מה ייחשב כשוחד? מזומן? פרחים? שמפניה?
 3. ביקשת שוחד או התנית מתן שירות בקבלת שוחד ?
 4. חבר פנה אלייך וביקש ממך להעביר למישהו שוחד?
 5. האם אתה "בעל השפעה ניכרת" על בחירת מועמד?
 6. הורשעת בעבירה לפי סימן זה?
 7. עורך דין פלילי | צווארון לבן – ייצוג בעבירות שוחד

הצוות המשפטי במשרד שאול – רן ושות׳, הוא מהמנוסים והמוערכים בישראל בתחום עבירות הצווארון הלבן ומייצג נאמנה לקוחות בתיקים גדולים, מורכבים ובעלי פרופיל תקשורתי גבוה, לרבות בעלי תפקידים בכירים אשר מעורבים בהליכים פליליים ובהם תיקי שוחד.

עבירות השוחד מעוגנות בסימן ה' בחוק העונשין; סימן זה מאגד את כל הוראות החוק המטילות אחריות פלילית על אדם בגין יסודות עבירה זו אם מפאת מעמדו, תפקידו, נסיבות מתן/קבלת שוחד.

חוק העונשין התייחס בסימן זה באופן ספציפי לתשתית הראייתית הנדרשת לצורך הרשעה במשפט פלילי. יובהר כבר עתה בפתח מאמר קצר זה, כי בית המשפט רשאי להרשיע אדם אך ורק על יסוד עדות אחת – אף אם זו עדות של שותף לעבירה.

עובד ציבור?

עלייך לדעת, כי קיימת עבירה ספציפית המתייחסת למעמדך!

כך נקבע בסעיף 290 לחוק העונשין – עובד ציבור [לרבות עובד בתאגיד המספק שירות לציבור] המקבל שוחד בעד פעולה הקשורה בתפקידו, דינו – מאסר עשר שנים או קנס גבוה.

בהתאם לסעיף 291 לחוק העונשין – אדם החשוד במתן שוחד לעובד ציבור או עובד ציבור זר, בעד פעולה הכרוכה בתפקידו כדי להשיג, להבטיח או לקדם פעילות עסקית או יתרון אחר בנוגע לפעילות עסקית, צפוי/ה לעונש מאסר של שבע שנים או קנס גבוה!

מומלץ בכל לשון לקבל ייעוץ מיידי טרם החקירה הפלילית!

הוגש כנגדך כתב אישום בעבירה לפי סעיף 291 לחוק? פנה/י באופן מיידי לייעוץ משפטי על מנת לקבל הדרכה, ייעוץ וליווי צמוד בהליך הפלילי, הידברות מול התביעה, ייצוג בבית משפט ושמירה על כל זכויותייך המשפטיות. כך למשל, בהתאם לחוק, אין להגיש כתב אישום בעבירה לפי סעיף זה אלא בהסכמה בכתב של היועץ המשפטי לממשלה.

עבירות שוחד

אינך יודע מה ייחשב כשוחד? מזומן? פרחים? שמפניה?

דע זאת – סעיף 293 לחוק מבהיר כי אין כל שוני אם מדובר במתן כסף, שווה כסף, שירות או טובת הנאה אחרת – אם היה בעד עשיה או בעד חדילה, השהיה, החשה, האטה, העדפה או הפליה לרעה; אם היה בעד פעולה מסוימת או כדי להטות למשוא פנים בדרך כלל; אם היה בעד פעולה של הלוקח עצמו או בעד השפעתו על פעולת אדם אחר; אם ניתן מידי הנותן או באמצעות אדם אחר; אם ניתן לידי הלוקח או לידי אדם אחר בשביל הלוקח; אם לכתחילה או בדיעבד; ואם הנהנה מן השוחד היה הלוקח או אדם אחר; אם תפקידו של הלוקח היה של שררה או של שירות; אם היה קבוע או זמני ואם כללי או לעניין מסוים; אם מילויו היה בשכר או בלי שכר, אם בהתנדבות או תוך קיום חובה; אם נלקח על מנת לסטות מן השורה במילוי תפקידו או בעד פעולה שעובד הציבור היה חייב לעשותה על פי תפקידו.

ביקשת שוחד או התנית מתן שירות בקבלת שוחד ?

אם הצעת או הבטחת שוחד גם אם נדחית – תחשב כמי שנתן שוחד!

לעניין זה נבהיר, כי מי שמועמד לתפקיד גם אם עדיין לא הוטל עליו או לחילופין מי שהוטל עליו אך עדיין לא התחיל במילויו של תפקיד יהיה שווה ערך למי שהחל למלא את תפקידו.

חבר פנה אלייך וביקש ממך להעביר למישהו שוחד?

עצור – אם נענית לבקשתו עברת הוראות סעיף 295 לחוק – למעשה התבקשת לתווך – המשמעות – אם קיבלת כסף, שווה כסף, שירות או טובת הנאה אחרת על מנת לתת שוחד – דינך כמי שלקח שוחד – אין הבדל כלל ועיקר אם ניתנה בעד התיווך תמורה, לך או לאחר, ואם לאו, ואם התכוונת לתת השוחד ואם לאו.

האם אתה "בעל השפעה ניכרת" על בחירת מועמד?

בין אם לתפקיד ראש הממשלה, שר, סגן שר, חבר כנסת או ראש רשות מקומית – אם קיבלת כסף, שווה כסף, שירות או טובת הנאה אחרת כדי להניע, בעצמך או על ידי אחר, מועמד למרות לעיל בכדי שיעשה פעולה הקשורה לתפקידו, דינך – מאסר שלוש שנות מאסר – אם קיבלת כאמור כדי להניע מועמד למשוא פנים או להפליה – דינך כמי שלקח שוחד.

האם אתה עומד בהגדרה של "בעל השפעה ניכרת" וחושש שמא עברת על הוראות הסעיף? חושש שתזומן לחקירה? מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בעבירות צווארון לבן על מנת לקבל יעוץ משפטי מקיף ומקצועי.

הורשעת בעבירה לפי סימן זה?

דע זאת – בית המשפט רשאי לצוות– מעבר לעונשים הקבועים בחוק גם על חילוט מה שניתן כשוחד ומה שבא במקומו; וכן לחייב את נותן השוחד לשלם לאוצר המדינה את שוויה של התועלת שהפיק מן השוחד.

המחוקק והערכאות השונות, מייחסים לעבירות השוחד חומרה יתרה נוכח הפגיעה הקולקטיבית באזרחי מדינת ישראל ובאמון הציבור שהולך ופוחת במערכת השלטונית, בכל פעם שנחשפת פרשיית שוחד – כך בית המשפט העליון משמיע קולו לעניין זה בע"פ 3927/16:

עבירות השוחד, כמו שאר עבירות השחיתות השלטונית, מתאפיינות בקושי מיוחד שקיים בחשיפתן על ידי מערכת אכיפת החוק, שכן בניגוד לעבירות "רגילות", בעבירות אלו אין קורבן מוגדר, כל המעורבים הם עושי עבירה שאין להם כמובן ענין בחשיפת המעשים, וקורבן העבירה האמיתי של עבירות השחיתות השלטונית הוא למעשה הציבור כולו. קושי זה בחשיפת העבירות מחייב מתן משקל מיוחד לשיקול של הרתעת הרבים. עקב כך, אינטרס הרתעת הרבים, היינו הרתעה משמעותית כלפי עובדי ציבור ומעורבים אחרים בעבירות השחיתות השלטונית, הוא בעל חשיבות קריטית ממש.

לאור החשיפה הפלילית והתקשורתית בעבירות מסוג זה, מומלץ להצטייד בעורך דין פלילי המתמחה בייצוג בעבירות צווארון לבן – לצורך קבלת יעוץ משפטי אשר יבחן באופן ממוקד את המקרה הנידון, ייעץ בהליכי חקירה, יתנהל מול גוף החקירה ו/או התביעה וייצג בהליכי שימוע או בבית המשפט ויגן על זכויותיך. ניתן ליצור קשר עם משרדנו בטלפון 03-7773333.

עורך דין פלילי | צווארון לבן – ייצוג בעבירות שוחד

עו״ד אלעד רן הוא שותף מייסד במשרד שאול – רן ושות', עבד במשרד המשפטים – פרקליטות מחוז מרכז וכן כעורך דין במחלקת המיסים בפירמת רו"ח קסלמן וקסלמן Price Waterhouse Coopers)) במהלך עבודתו למד לימודי ראיית חשבון באוניברסיטת בר אילן והינו בעל ידע וניסיון משפטי וחשבונאי כאחד.

בשנות עבודתו כעורך דין, צבר ניסיון משפטי רב בייעוץ וייצוג לקוחותיו מול רשויות התביעה השונות, בהם הרשות לניירות ערך, הרשות להגבלים עסקיים, רשות המיסים, הפרקליטות וכן גופי חקירה שונים במדינת ישראל.

עורך דין אלעד רן מייצג ביסודיות ובדיסקרטיות רואי חשבון, עורכי דין, אנשי עסקים, אנשי ציבור, שרים, ראשי ערים, חברי כנסת, עובדי מדינה בפני רשויות האכיפה השונות, בהליכי חקירה ובבתי המשפט. בכולם, תוך הקפדה על ייצוג משפטי ברמה הגבוהה ביותר ותוך מלחמה עיקשת על זכויות לקוחותיו.

עו"ד אלעד רן הוא חבר הועדה לאיסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין וכן חבר הפורום הפלילי בלשכת עורכי הדין. כמו כן, עורך דין אלעד רן מרצה בדיני מיסים ובתחומי המשפט הפלילי בפורומים שונים, בפני עורכי דין ורואי חשבון.

  close button

  עו״ד אלעד רן

  השכלה

  תואר ראשון במשפטים (.LL.B)
  לימודי ראיית חשבון (B.A), אוניברסיטת בר אילן.

  ביוגרפיה

  עורך דין אלעד רן מומחה בדיני מיסים ומשפט פלילי, בדגש על עבירות צווארון לבן ופשיעה כלכלית.

  יוצא רשויות התביעה של מדינת ישראל, בעברו תובע בפרקליטות מחוז מרכז וכן תובע ביחידת התביעות של משטרת ישראל. עורך דין אלעד רן עבד כעורך דין בפירמת רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PWC) – במחלקת המיסים וכן, במשרד עורכי הדין אפרתי גלילי ושות׳.

  במהלך עבודתו למד לימודי ראיית חשבון באוניברסיטת בר אילן והינו בעל ידע וניסיון משפטי וחשבונאי כאחד.

  במהלך שנות עבודתו כעורך דין צבר ניסיון משפטי רב ומייצג, ביסודיות ובדיסקרטיות אנשי עסקים, אנשי ציבור, שרים, ראשי ערים, חברי כנסת, עובדי מדינה ועורכי דין בפני בתי המשפט ובפני טריבונאלים מנהליים ומשמעתיים. בכולם, תוך הקפדה על ייצוג משפטי ברמה הגבוהה ביותר ותוך מלחמה עיקשת על זכויות לקוחותיו. במהלך שנותיו, ייצג עו״ד אלעד רן בתיקים אשר זכו לסיקור תקשורתי נרחב, ביניהם תיק ״4000״ וכן תיקי דגל נוספים.

  עו״ד אלעד רן מכהן כחבר בועדות השונות בלשכת עורכי הדין:
  חבר ועדת איסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין בישראל.
  חבר הפורום הפלילי בלשכת עורכי הדין בישראל.

  עורך דין אלעד רן מרצה בדיני מיסים ובתחומי המשפט הפלילי, בפורומים שונים, בפני עורכי דין, רואי חשבון ויועצי מס.

  תחומי עיסוק ראשיים

  מיסים
  עבירות צווארון לבן
  ליטיגציה פלילית
  ליטיגציה אזרחית

  פרטי קשר