מיסים מיסים

תחומי

עיסוק


מיסים

כופר כסף

כופר כסף

הליך הכופר הוא הליך מיוחד אשר קיים בעבירות פליליות על חוקי המס ואינו קיים בעבירות פליליות ״רגילות״. בהליך זה מומר ההליך הפלילי בתשלום כופר כסף על ידי הנישום. פקודת מס הכנסה, חוק מס ערך מוסף, חוק מיסוי מקרקעין ופקודת המכס מאפשרים לאדם אשר ביצע עבירה פלילית על חוקי המס, המנויה באחד מחיקוקים אלה, להמיר את ההליך הפלילי נגדו בתשלום כופר, אשר הינו קנס כספי. על החשוד או נאשם בעבירה על אחד מחוקי המס להגיש בקשה מפורטת ומנומקת לוועדת הכופר, בבקשה... להמשך קריאה

פסילת ספרים

פסילת ספרים

פסילת ספרי החשבונות של העסק הינה סנקציה תעשה במקרים בהם לא נרשם תקבול בסכום מהותי או במקרים בהם נוהלו הספרים בסטייה מהותית מהוראות החוק. המשמעות של פסילת הספרים, היא כי ספרי הנהלת החשבונות שניהל העסק אינם קבילים, וכך פקיד השומה רשאי לקבוע שומה לפי מיטב שפיטתו, להטיל קנסות, ולהגדיל את שיעורי המס של העסק. פסילת הספרים משפיעה גם על ערעור המס המוגש לבית המשפט על השומה, שכן במידה והספרים נפסלו – הנטל להוכיח שהשומה מופרזת יוטל על הנישום. על החלטה... להמשך קריאה

כפל מס (סעיף 50)

כפל מס (סעיף 50)

אחת הסנקציות המשמעותיות והחמורות ביותר בדיני המס היא הסנקציה של הטלת כפל מס. כפל מס יוטל על עוסק אשר הוציא חשבונית מס שלא כדין, או על מי שהוציא חשבונית מס וכלל לא היה רשאי להוציאה, או על עוסק אשר ניכה את מס החשבונית הכלול בחשבונית שהוצאה שלא כדין, המשמעות של כפל מס היא, כפל המס המצוין בחשבונית. לדוגמה, אם עוסק הוציא חשבונית מס שלא כדין, שהמס (המע"מ) הכלול בה הינו בסך 1,000 ₪, אזי רשאי מנהל מע"מ להטיל עליו תשלום... להמשך קריאה

השגות

השגות

על שומה במס הכנסה או במע"מ בשלב א', ניתן להגיש השגה. על ההשגה להיות מנומקת כראוי, שכן יש להעלות בשלב הדיונים עם פקיד השומה או עם מנהל מע"מ את כל הנימוקים והעובדות הרלוונטיות. בשלב הערעור לבית המשפט לא ניתן להעלות טענות חדשות שלא הועלו בשלבים הראשונים של ההליך. לכן, אין להסתפק בהגשת השגה לאקונית של מספר שורות, ויש לנתח כל אחת מהסוגיות העולות בשומה ולהשיג עליה, תוך כדי הסתמכות על החקיקה והפסיקה הרלוונטיות. ככל שההשגה תהיה יותר מנומקת ורצינית, ותציג... להמשך קריאה

מיסוי בינלאומי

מיסוי בינלאומי

חוקי המס בכל מדינה בעולם הינם סבוכים ודורשים מומחיות ספציפית בדיני המס של אותה מדינה מסוימת. סוגיות המס הבינלאומיות הן מורכבות, ודורשות הבנה ומומחיות שאחרת עלולות להיגרם "תאונות מס". אנשי עסקים וחברות אשר מבקשים לפעול בחו"ל, לפעמים גם באמצעות סחר באינטרנט בלבד, נדרשים להתייעץ עם מומחי מיסוי בינלאומי, תוך בחירה נכונה של המדינה שבה מבקשים לפעול, סוגיות של אמנות למניעת כפל מס, סוגיות של שיעור מס חברות, בחינת מיקום תושבות החברה ומבנה האחזקות שלה ועוד. ישנן מדינות אשר מבקשות לעודד... להמשך קריאה

ערעור פלילי בעבירות מס

ערעור פלילי בעבירות מס

הורשעת בעבירות מס או שנגזר עליך עונש חמור? זהו אינו סוף פסוק. זכותך להגיש ערעור לבית המשפט שמעל בית המשפט אשר הרשיע אותך או גזר את דינך. על הערעור להיות מוגש בתוך 45 ימים מיום מתן פסק הדין. ניתן לערער את ההרשעה, על העונש, או על שניהם יחד. לאחר הגשת הערעור, יקבע מועד לדיון בפני בית המשפט. משרדנו מתמחה בהגשת ערעורים על פסקי דין מרשיעים בעבירות מס וכן ערעורים על חומרת העונש בעבירות מס. פעמים רבות מוטלים בעבירות מס עונשים... להמשך קריאה

איסור פרסום בעבירות מס

איסור פרסום בעבירות מס

פעמים רבות נעצרים ונחקרים חשודים בעבירות מס, ומייד שמם מפורסם בעיתונות. פרסום זה עלול לגרום לנזק רב לחשוד, בעיקר שפעמים רבות החשדות נגדו אינם מבוססים כלל. יתרה מכך, ייתכן שהחקירה נגד אותו חשוד לא תגבש כל חשד בסופו של יום – אך את הנזק שנעשה בפרסום שמו – אין להשיב. הדבר נכון במיוחד בעבירות מס, כאשר מדובר בדרך כלל באנשי עסקים, רואי חשבון, יועצי מס ועוד. פרסום שמם בעיתונות בסבירות גבוהה יביא לפגיעה בפרנסתם. במידה ונעצרתם בחשד לעבירות מס, והובאתם... להמשך קריאה

החזרת תפוס בעבירות מס

החזרת תפוס בעבירות מס

לחוקרי רשות המיסים סמכות לתפוס כל חומר וחפץ אשר דרושים למניעת עבירות מס או לגילוי עבירות מס. תפיסת מסמכים וחפצים הינה ל-180 ימים, כאשר רשות המיסים יכולה לבקש מבית המשפט להאריך את המשך התפיסה ב-180 ימים נוספים. בנוסף, ניתן לתפוס גם מחשבים, אך במידה והמחשב נמצא בשימוש העסק, ניתן לתפוס אותו באמצעות צו שופט למשך 48 שעות בלבד. במידה והגיעו אליכם חוקרי רשות המיסים לצורך ביצוע חיפוש ותפיסת מסמכים, עליהם להציג בפנים צו חיפוש וצו תפיסה. במהלך התפיסה, על החוקרים... להמשך קריאה

הליכי מעצר בעבירות מס

הליכי מעצר בעבירות מס

לחוקרי רשות המיסים סמכויות לעצור חשודים בעבירות על אחד או יותר מחוקי המס. בדרך כלל, יגיעו חוקרי רשות המיסים לביתו של החשוד בשעת בוקר מוקדמת, ויערכו בביתו חיפוש ויעכבו אותו לחקירה. לאחר החקירה, במידה והתגבש חשד סביר לביצוע העבירות, בסמכות מנהל המשרד שבו נחקר החשוד (פקיד השומה או מנהל התחנה) לשחרר את החשוד בתנאים, או להביאו בפני שופט מעצרים על מנת לעוצרו או לשחררו בתנאים. בדרך כלל, תנאי השחרור כוללים צו עיכוב יציאה מן הארץ למשך 180 ימים, הפקדת ערבות... להמשך קריאה

עבירות מכס

עבירות מכס

עבירות על פקודת המכס כוללות עבירות מסוגים שונים. העבירה המרכזית היא עבירת ההברחה, כגון הברחת טובין חייבים במכס לתוך ישראל, או החזקת טובין מוברחים. העונש על עבירת ההברחה הוא 3 שנות מאסר ועד 5 שנות מאסר עם נעברה העבירה בנסיבות מחמירות. עבירות נוספות הן השתמטות מתשלום מכס, הגשת הצהרת ייבוא לא נכונה, הטעיית פקיד המכס ועוד, אשר העונש בגינן עבירות אלה הוא עד שנתיים מאסר. לכך מצטרפים תמיד קנסות גבוהים וחובת תשלום המכס שלא שולם. במידה ונחשדתם בעבירות על פקודת... להמשך קריאה

עבירות מע"מ

עבירות מע"מ

עבירות לפי חוק מס ערך מוסף מתחלקות לעבירות טכניות ולעבירות מהותיות. עבירות טכניות הן עבירות שנעשו ללא כוונה של התחמקות ממס, כגון אי הגשת דו"ח תקופתי במועד, או הוצאת חשבונית מס מבלי שהיה זכאי להוציאה. עבירות המע"מ המהותיות הן לרוב עבירות הנוגעות להוצאה ולניכוי חשבוניות פיקטיביות. עבירות של חשבוניות פיקטיביות נחשבות למכת מדינה, משום שהן קלות מאוד לביצוע וקשות מאוד לגילוי, והן גורעות מקופת המדינה סכומי מס של עשרות מיליוני שקלים. לכן, הרשויות מחמירות מאוד עם המבצעים עבירות של חשבוניות... להמשך קריאה

עבירות מס הכנסה

עבירות מס הכנסה

עבירות על פקודת מס הכנסה מתחלקות לעבירות טכניות ולעבירות מהותיות. עבירות טכניות הן עבירות אשר אין בהן כוונה להתחמק ממס והן נעשו תוך כדי רשלנות, ללא הצדק סביר או ללא סיבה מספקת. עורכי הדין במשרדנו מתמחים בייצוג נאשמים בעבירות מס טכניות כגון: אי הגשת דו"חות במועד, לפי סעיף 216(4) לפקודת מס הכנסה, השמטת הכנסה מדו"ח ללא הצדק סביר, לפי סעיף 217 לפקודת הכנסה ועוד. עבירות מהותיות, לעומת זאת, הן העבירות החמורות בפקודת מס הכנסה, אשר נעשות בכוונה להתחמק מתשלום מס.... להמשך קריאה

גלוי מרצון

גילוי מרצון

על מנת לעודד נישומים, עוסקים וחברות, אשר ביצעו עבירות על חוקי המס, לתקן את הדיווחים לרשות המיסים ולשלם מס אמת על הכנסותיהם, מתחייבת רשות המיסים כי אדם אשר יעמוד בהוראות נוהל גילוי מרצון יקבל חסינות מפני העמדה לדין פלילי. על המגלה לפנות לרשות המיסים עם בקשה לגילוי מרצון על הכנסות בלתי מדווחות, יחד עם כל המידע הרלוונטי לגילוי. במידה והבקשה לגילוי מרצון תאושר – יופנה המגלה לפקיד השומה הרלוונטי להסדרת תשלום המס. משרדנו מלווה נישומים החל משלב הגשת הבקשה לגילוי... להמשך קריאה

ערעור מס שבח

ערעור מס שבח

על הרוכש או המוכר זכות במקרקעין להגיש הצהרה שבה פירוט הזכות הנרכשת או הנמכרת בצירוף סכום המס לתשלום ודרך חישובו. במידה ולא הוגשה הצהרה, או שמנהל מס שבח אינו מאשר את שומתו העצמית של משלם המס, רשאי מנהל מס שבח לקבוע את השומה לפי מיטב השפיטה. על השומה ניתן להגיש השגה למנהל מס שבח. לא התקבלה ההשגה, ולא הושגה הסכמה בין הצדדים, רשאי מי שרואה עצמו מקופח מהחלטת המנהל להגיש ערר לוועדת ערר, אשר בראשה עומד שופט ועוד שני חברים,... להמשך קריאה

ערעור מע"מ

ערעור מע"מ

מנהל מע"מ רשאי להוציא לעוסק שומה במידה ולדעתו הדו"ח התקופתי שהגיש אינו מלא או אינו נכון. על השומה רשאי העוסק להגיש השגה. במידה ומנהל מע"מ לא הגיעו להסכמות לאחר הגשת ההשגה, רשאי המנהל לאשר את השומה, להגדיל או להפחית אותה. על החלטתו של המנהל בהשגה ניתן להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי, שבאזור שיפוטו נמצא מנהל מע"מ, בתוך 30 ימים. בשונה מערעורים בענייני מס הכנסה, על העוסק להגיש, יחד עם הודעת הערעור את הנימוקים המצדיקים את הערעור. לאחר 30 ימים, יגיש... להמשך קריאה

ערעור מס הכנסה

ערעור מס הכנסה

במידה והנישום ופקיד השומה לא הגיעו להסכמה בשלב ב' (ראה: שומה שלב ב'), תצא לנישום שומה בצו. על שומה בצו, רשאי הנישום להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי, שבאזור שיפוטו נמצא פקיד השומה, בתוך 30 ימים. ההליך נפתח עם הגשת הודעת ערעור לבית המשפט המחוזי. בתוך 30 ימים מהגשת הודעת הערעור נדרש פקיד השומה להגיש הודעה המנמקת ומצדיקה את השומה שהוציא. לאחר 30 ימים נוספים, על הנישום (הוא המערער) להגיש את נימוקיו לערעור, ואז מתקיים משפט. בית המשפט רשאי להפחית את... להמשך קריאה

חוות דעת מיסים

חוות דעת משפטית במיסים

במשרדנו עורכי דין, יוצאי הפרקליטות ורשות המיסים המתמחים בדיני המס על כל היבטיהם. לפיכך, אנו מעניקים חוות דעת משפטיות לגבי סוגיות רבות ומגוונות בתחומי מס הכנסה, מס ערך מוסף, מכס, מיסוי בינלאומי, תכנוני מס, דחיית מס, מיסוי פלילי ועוד. היכרותנו את דיני המס הן מנקודט מבטה של רשות המיסים והן מנקודת מבטו של עורך דין המייצג נישומים, מובילה לייצוג מחושב, אחראי ויצירתי שמוביל לתוצאות מרשימות ויוצאות דופן בתחום המס. מכאן, כי בטרם עשיית מהלך עסקי, כגון: רכישת נכס, מכירת נכס,... להמשך קריאה

משא ומתן מול רשות המיסים

משא ומתן מול רשות המיסים

פעמים רבות מחלוקות מול רשות המיסים מסתיימות בפשרה. פשרה טובה, בד"כ, היא כזו שבה שני הצדדים אינם מרוצים - אולם פשרה מצויינת היא זו בה הלקוח מרוצה יותר מהרשות. ייצוג בפני רשות המיסים מחייב את עורך הדין, מעבר לצורך בידיעת החוק והפסיקה הרלוונטיים, גם לדעת לנהל משא ומתן מוצלח, על מנת לשכנע את רשות המיסים בעמדת הלקוח, הכל כדי להביא לתוצאה מיטבית עבורו. עורכי הדין במשרדנו, יוצאי רשות המיסים והפרקליטות, יוכלו לייעץ ללקוח מתי מדובר בתיק עם טענות טובות בו... להמשך קריאה

שומה שלב א'

שומה שלב א

נישום אשר חייב בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה, יגיש את הדו"ח לגבי כל שנת מס שהסתיימה. על הדו"ח לכלול את כל הכנסותיו של הנישום, מכל המקורות, וכן עליו לציין את כל ההוצאות המותרות בניכוי, הפטורים והזיכויים המגיעים לו. לאחר הגשת הדו"ח השנתי, יכול פקיד השומה לקבל את הדו"ח כמו שהוא, לזמן את הנישום לדיון בפני מפקח מס הכנסה ולקבוע את הכנסת הנישום בהסכם, או לקבוע את הכנסת הנישום לפי ראות עיניו של פקיד השומה, במידה ולא ניתן להגיע להסכם. משרדנו... להמשך קריאה

שומה שלב ב'

שומה שלב ב'

במידה והנישום ופקיד השומה לא הגיעו להסכם בשלב א', תוצא לנישום שומה לפי מיטב השפיטה, עליה רשאי הנישום להגיש השגה בתוך 30 ימים. לאחר הגשת ההשגה, יזומן הנישום, באמצעות מייצגו, לדיון שומה בשלב ב', אותו ינהל מפקח אחר מזה שהוציא את השומה בשלב א'. בשלב ב' ניתן יהיה להגיע להסכם עם פקיד השומה לגבי הכנסתו של הנישום, ובמידה ולא ניתן להגיע להסכם – תוצא לנישום שומה בצו. משרדנו מתמחה בהגשת השגות מנומקות על שומה בשלב א'. בהשגה יש לכלול את... להמשך קריאה

פרה רולינג (החלטת מיסוי מוקדמת)

פרה רולינג (החלטת מס מוקדמת)

בקשת פרה-רולינג (או החלטת מיסוי מקדמית) הינה פנייה של משלם המס לרשות המיסים, בטרם ביצוע פעולה, על מנת לקבל את חוות דעתה ואת עמדתה לגבי השלכות המיסוי של הפעולה המתוארת בבקשה. ההחלטה יכולה להינתן בנוגע לחבות המס, תוצאת המס, או השלכות על חבות המס של הפעולה, ויכולה להיות בהקשר להכנסה, רווח, הוצאה או הפסד. לאחר קבלת עמדתה של הרשות, יוכל משלם המס לכלכל את צעדיו בחוכמה ולדעת האם כדאי לו לבצע את אותה פעולה. ניתן להגיש את הבקשה בצורה אנונימית,... להמשך קריאה

מיסים

מיסוי בינלאומי


מיסוי בינלאומי

עבירות מע"מ


עבירות מע"מ

  • מיסים
  • צווארון לבן
  • ליטיגציה
  • מנהלי