איסור שימוש

במזומן

חוק לצמצום השימוש במזומן


תוכן עניינים:

 1. הגבלות השימוש במזומן
 2. הגבלות על שימוש בשיקים
 3. סנקציות
 4. הצהרה על רכישת זכויות במקרקעין

 

מחלקת צווארון לבן במשרד שאול-רן ושות’ מזוהה כמובילה בתחומה. לאורך השנים, המשרד רכש ניסיון רב במתן ייעוץ וייצוג בתיקי צווארון לבן, הלבנת הון ותיקים כלכליים ואף ליווה תיקים מתוקשרים בהליכים מול הרשות לניירות ערך, בהם תיק "4000" הידוע.

משרדנו מייצג ומייעץ ללקוחות המשרד בהליכים פליליים ומנהליים מול רשויות האכיפה השונות.

החל מהתאריך 01/01/2019, נכנס לתוקפו החוק לצמצום השימוש במזומן. החוק נועד להילחם בהון השחור ולצמצם עבירות של הלבנת הון והעלמות מיסים.

אמרה ידועה היא שלכסף אין ריח. מסיבה זו, קל למעלימי מס ומלביני הון להסתיר את פעולותיהם הכספיות ואת הכספים שהשיגו כתוצאה מביצוע העבירות. אין כל תיעוד להעברה של שטרות כסף ולכן קל מאוד להסתירו ולהסוות אותו.

מטרתו של החוק החדש ברורה: לצמצם את השימוש בכסף מזומן (ובשיקים) ובכך להביא למצב שבו לא ניתן יהיה להסתיר פעילות פיננסית והעברות כספים.

הגבלות על שימוש במזומן

החוק מבחין בין מספר מצבים בהתאם למעמדו של נותן או מקבל הכסף המזומן.

עוסק

עוסק הוא מי שמוכר או נותן שירות במהלך עסקיו. ההגבלות החלות על עוסק במסגרת עסקיו הן כדלקמן:

1. אסור לתת ואסור לקבל תשלום במזומן, במסגרת העסק, בעסקה העולה על 11,000 ₪.

2. אסור לקבל תשלום במזומן מתייר, במסגרת העסק, בעסקה העולה על 55,000 ₪.

3. אסור לתת ואסור לקבל תשלום במזומן כשכר עבודה, כתרומה או כהלוואה, בסכום העולה על 11,000 ₪, למעט הלוואה מגוף פיננסי, כגון בנק.

4. אסור לתת ואסור לקבל תשלום במזומן כמתנה בסכום העולה על 50,000 ₪.

עו"ד או רו"ח

על עו"ד או רו"ח, הנותן שירות עסקי, חלות הגבלות מיוחדות, נוסף על ההגבלות החלות על עוסק:

1. אסור לקבל, במסגרת שירות עסקי, סכום העולה על 11,000 ₪ מעוסק (במסגרת עסקו).

2. אסור לקבל, במסגרת שירות עסקי, סכום העולה על 50,000 ₪ מאדם פרטי.

"שירות עסקי" מוגדר ככל אחת מהפעולות הבאות:

א. קנייה או מכירה של נדל"ן.

ב. קנייה או מכירה של עסק.

ג. ניהול נכסים של הלקוח, דוגמת ניהול כספים, ניירות ערך, נאמנויות וכו'.

ד. קבלה, העברה או החזקה של כספים לצורך הקמת חברה.

ה. הקמה או ניהול של חברה או עסק או נאמנות לאדם אחר.

עו"ד ורו"ח שימו לב – כל הפעולות המוגדרות "שירות עסקי" מחייבות אתכם, בנוסף, למלא טופס

הכרת לקוח. אי מילוי הטופס כנדרש, עלול להביא לסנקציות כגון קנס או עיצום כספי.

אדם פרטי

על אדם פרטי חלות ההגבלות הבאות:

1. אסור לקבל ואסור לתת תשלום במזומן סכום העולה על 50,000 ₪.

2. אסור לתת תשלום במזומן לעוסק, במסגרת עסקה, כשסכום העסקה עולה על 11,000 ₪.

3. אסור לתת ואסור לקבל תשלום במזומן כשכר עבודה, כתרומה או כהלוואה בסכום העולה על 11,000 ₪.

4. אסור לתת ואסור לקבל מתנה בסכום הגבוה מ-50,000 ₪.

שימו לב – בחוק קיימת הבחנה שלא רבים שמים לב אליה: בעסקאות שמחירן עולה על הרף שנקבע (11,000 או 50,000, לפי העניין), ניתן לשלם עד 10% מסכום העסקה במזומן, אך לא יותר מ-11,000 ₪.

לדוגמה: אם אדם פרטי רוכש מטבח בסכום של 30,000 ₪ (כלומר סכום העסקה הוא מעל 11,000 ₪), ניתן לשלם במזומן עד 10% מסכום העסקה, כלומר עד 3,000 ₪ בלבד.

איסור שימוש במזומן

הגבלות על שימוש בשיקים

אמנם עיקר החוק עוסק בהגבלת השימוש בכסף מזומן, אך קיימות גם הגבלות נוספות על השימוש בשיקים.

עוסק

1. אסור לקבל ואסור לתת שיק במסגרת העסק, מבלי ששם מקבל התשלום כתוב בשיק.

2. אסור להסב שיק בלי שהשם ומספר הזהות של מי שהשיק הוסב לו נכתב בשיק.

אדם פרטי

1. אסור לקבל תשלום בשיק בסכום של מעל 5,000 ₪, בגין עסקה, שכר עבודה, תרומה, הלוואה או מתנה, מבלי ששמו של מקבל התשלום מצוין בשיק.

2. אסור לתת לעוסק, במסגרת עסקו, תשלום (ללא הגבלת סכום), מבלי ששם העוסק מצוין בשיק.

3. אסור לתת לאדם פרטי שיק בסכום העולה על 5,000 ₪, מבלי ששם מקבל התשלום מצוין בשיק.

4. אסור להסב שיק או לקבל שיק מוסב, בלי לכתוב את שם ומספר הזהות של מי שהשיק מוסב אליו.

כל ההגבלות הללו נועדו למנוע מצב שבו לא ניתן לעקוב אחר נותן או מקבל התשלום. כלומר, ליצור מעין "נתיב ביקורת" כך שלא ניתן יהיה להעלים תשלומים בשיקים.

סנקציות

אחד החידושים בחוק, הוא הסנקציות שיוטלו גם על אנשים פרטיים אשר משלמים לעוסקים. בעבר אדם פרטי היה משלם לבעל מקצוע במזומן, ללא חשבונית, ונהנה מהנחה בסכום המע"מ. על אותו אדם פרטי, בדרך כלל, לא היה ניתן להטיל שום סנקציה.

היום המצב שונה, כך שגם אדם פרטי שמשלם לבעל מקצוע לא יוכל לשלם במזומן ללא חשבונית, וגם הוא יהיה חשוף לסנקציה במידה ויעשה כן.

סנקציה כספית

א. הסנקציה על הפרת החוק של מי שהוא עוסק היא עיצום כספי בשיעור של 15%-30% מסכום ההפרה, בהתאם לגובה הפרת החוק.

ב. הסנקציה על עו"ד או רו"ח היא קנס מנהלי.

ג. הסנקציה על אדם פרטי גם היא קנס מנהלי.

סנקציה פלילית

החוק קובע גם עונש מאסר למי שעובר על הוראות החוק במרמה, בכך שהוא מפצל עסקה על מנת להיות מתחת לרף התשלום במזומן. נקבע כי העונש על עבירה זו הוא עד 3 שנות מאסר.

על-פי הודעת רשות המיסים, עד לתאריך 30/09/2019 לא יוטלו סנקציות על מפרי החוק, אלא אם המפר קיבל התראה בכתב על ההפרה וחזר וביצע את אותה הפרה.

הצהרה על רכישת זכות במקרקעין

סעיף נוסף מעניין בחוק, אשר לכאורה כלל אינו קשור לנושא, הינו סעיף 30.

נקבע, כי רוכש זכות במקרקעין חייב, במסגרת הצהרתו על העסקה למשרד מיסוי מקרקעין, לציין אחת מהאפשרויות הבאות:

1. "פרטי אמצעי התשלום שבהם מועברת התמורה ידועים לי". בבחירת אופציה זו, יש לפרט את סכומי התשלום ואת אמצעי התשלום, כל שסך כל הסכומים יהא תואם את שווי הרכישה המלא.

לדוגמה, אם שווי הרכישה הוא 1,000,000 ₪, ניתן לציין כי 500,000 ₪ ישולמו באמצעות משכנתה, 300,000 ₪ ישולמו בשיק ו-200,000 ₪ ישלומו בהעברה בנקאית.

2. "פרטי אמצעי התשלום שבהם מועבר התמורה אינם ידועים במועד הגשת ההצהרה". בבחירת אופציה זו, יש לכתוב את תאריך המסירה הצפוי בעסקה. עד 6 חודשים ממועד המסירה יש להשלים את המידע.

אי השלמת המידע תיחשב כאילו ההצהרה לא נמסרה למיסוי מקרקעין, ולא יונפק אישור מיסים בגין העסקה.

קיבלת זימון לחקירה ברשות לניירות ערך? נפתח כנגדך הליך פלילי? עליך לפנות לעורך דין פלילי מומחה בעבירות צווארון לבן, הלבנת הון ועבירות כלכליות. ליצירת קשר וקביעת פגישה ראשונית, ניתן ליצור קשר עם משרדנו בטלפון 03-7773333.

  close button

  עו״ד אלעד רן

  השכלה

  תואר ראשון במשפטים (.LL.B)
  לימודי ראיית חשבון (B.A), אוניברסיטת בר אילן.

  ביוגרפיה

  עורך דין אלעד רן מומחה בדיני מיסים ומשפט פלילי, בדגש על עבירות צווארון לבן ופשיעה כלכלית.

  יוצא רשויות התביעה של מדינת ישראל, בעברו תובע בפרקליטות מחוז מרכז וכן תובע ביחידת התביעות של משטרת ישראל. עורך דין אלעד רן עבד כעורך דין בפירמת רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PWC) – במחלקת המיסים וכן, במשרד עורכי הדין אפרתי גלילי ושות׳.

  במהלך עבודתו למד לימודי ראיית חשבון באוניברסיטת בר אילן והינו בעל ידע וניסיון משפטי וחשבונאי כאחד.

  במהלך שנות עבודתו כעורך דין צבר ניסיון משפטי רב ומייצג, ביסודיות ובדיסקרטיות אנשי עסקים, אנשי ציבור, שרים, ראשי ערים, חברי כנסת, עובדי מדינה ועורכי דין בפני בתי המשפט ובפני טריבונאלים מנהליים ומשמעתיים. בכולם, תוך הקפדה על ייצוג משפטי ברמה הגבוהה ביותר ותוך מלחמה עיקשת על זכויות לקוחותיו. במהלך שנותיו, ייצג עו״ד אלעד רן בתיקים אשר זכו לסיקור תקשורתי נרחב, ביניהם תיק ״4000״ וכן תיקי דגל נוספים.

  עו״ד אלעד רן מכהן כחבר בועדות השונות בלשכת עורכי הדין:
  חבר ועדת איסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין בישראל.
  חבר הפורום הפלילי בלשכת עורכי הדין בישראל.

  עורך דין אלעד רן מרצה בדיני מיסים ובתחומי המשפט הפלילי, בפורומים שונים, בפני עורכי דין, רואי חשבון ויועצי מס.

  תחומי עיסוק ראשיים

  מיסים
  עבירות צווארון לבן
  ליטיגציה פלילית
  ליטיגציה אזרחית

  פרטי קשר