מס הכנסה

סעיף 217

דו"ח וידיעות לא נכונים - עבירה לפי סעיף 217 לפקודת מס הכנסה


רשות המסים חרטה על דגלה את המאבק בעבירות המס, בהון השחור ובתכנוני המס הלא לגיטימיים.

חלק ניכר מהעשייה הנרחבת בה מצויה רשות המיסים בשנים האחרונות, הוקדש לטיפול בעברייני המס, אם בדרך של חקיקה, פרסום החלטות מיסוי וחוזרים מקצועיים, ואם בדרך של טיפול שומתי ואף בהתמודדות עם עברייני המס בבתי משפט.

סעיף 217 לפקודת מס הכנסה, שכותרתו "דו"ח וידיעות לא נכונים", מהווה עבירה של השמטת הכנסות במדרג הנמוך יותר.

מדובר במי שערך, ללא הצדק סביר, דו"ח או ידיעה לא נכונים לפי פקודת מס הכנסה, בכך שהשמיט הכנסה מהדו"ח או רשם נתון לא נכון בנוגע לכל עניין המשפיע על החיוב במס.

העונש על מי שעובר את העבירה הוא עד שנתיים מאסר וקנס.

עבירה לפי סעיף 217 מובחנת מעבירה לפי סעיף 220 לפקודה בכך שהיסוד הנפשי המאפיין אותה הוא של מעין רשלנות – "ללא הצדק סביר".

היסוד הנפשי המאפיין את העבירה לפי סעיף 220 הוא של כוונה להתחמק ממס.

מוסיף וקובע הסעיף, כי מי שטוען שהיה לו הצדק סביר לביצוע העבירה – עליו חובת הראיה.

עבירה לפי סעיף 217 לפקודת מס הכנסה

מהו הצדק סביר?

הצדק סביר פורש בפסיקה כמבחן אובייקטיבי, אשר קובע האם נסיבה מסויימת שהביאה להשמטת ההכנסה מהדו"ח הייתה סבירה או לא.

במבחן זה יש לבחון את ההתנהגות של הנישום הספציפי דרך עיני הנישום הסביר, כלומר כיצד היה מצופה מהנישום הסביר לנהוג בנסיבות העניין.

ככל שיוחלט שבנסיבות העניין, הנישום הסביר היה פועל אחרת מהנישום הספציפי, הרי שפעולתו של הנישום תהיה ללא הצדק סביר.

העונשים בגין עבירה זו הם מגוונים, ונעים בין מאסר על תנאי ועד עונשי מאסר בפועל, הכל בהתאם לחומרת העבירות ולסכומי המס שהושמטו.

לכן, במידה והוגש נגדכם כתב אישום בגין עבירה לפי סעיף 217 לפקודת מס הכנסה, מומלץ להיוועץ בעורך דין המומחה בעבירות על דיני המס.

חשוב להדגיש, היוועצות בעורך דין מיסים מיומן ומקצועי, בשלב מוקדם, יכול להיות החלטה מכרעת לאפשרות לסיים את ההליך בין בעבירת מס הכנסה ובין בעבירת מע”מ מבלי שיוגש כנגד מבצע העבירה כתב אישום ולא תירשם הרשעה פלילית.

עורך דין מיסים מומחה יוכל, במקרים מסוימים, להמיר את עבירת המס הפלילית לעבירה מנהלית וכך, במקום שיועמד העבריין לדין תומר העבירה הפלילית בתשלום קנס מנהלי בלבד, כך שלאחר שישלם את סכום הקנס יראוהו כמי ששילם את חובו לחברה – חוב כספי בלבד!

גם אם לבסוף הוגש כתב אישום בגין עבירת מס, עורך דין מיסים מומחה יוכל להפנות את הלקוח אל מסלול הקנס המנהלי באמצעות בקשה שיגיש, לאחר אישור הבקשה ותשלום הקנס כתב האישום שהוגש יימחק ולא תהיה כל הרשעה פלילית.

במשרדינו עורכי דין למיסים המתמחים בחוקי המס השונים, בישראל ובעולם ובהלכות הנהוגות בבתי המשפט, בעלי ניסיון בייצוג חשודים ונאשמים בתיקי מס – עבירות מס הכנסה, עבירות מע”מ ומכס, הלבנת הון עבירות מרמה והונאה, עבירות צווארון לבן. עורך דין מיסים מומחה מהווה לא פעם חומה בצורה בהגנתך אל מול רשויות החקירה במדינת ישראל ועשוי להציל את חייך, חרותך וכיסך.

אם הינך זקוק לייעוץ או נקראת לחקירה? נעצרת בחשד לעבירת או עבירות מס? פנה לעורך דין מיסים מומחה וקבל ייעוץ שעשוי להציל את חייך ולשמור על חירותך וכיסך. במשרדנו עורכי דין פליליים יוצאי רשות המסים והפרקליטות המגנים, כיום, על חשודים ונאשמים בעבירות מס מורכבות 03-7773322.